Termeni și Condiții AUTO5.RO

Interacțiunea dintre Client și AUTO5 este guvernată în exclusivitatea de Termenii și Condițiile următoare. Pentru a fi cât mai bine informat, vă rugam să parcurgeți Termenii și Condițiile AUTO5.ro

Denumirea AUTO5, dar și site-ul (auto5.ro) este deținut de AUTOSTRASSE SRL cu sediul social în JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. DECEBAL, având C.U.I. nr. (43011070) , denumită în continuare AUTO5.

Proprietate intelectuală - Materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a AUTO5 sau a partenerilor săi. Copierea sau reproducerea acestor materiale este strict interzisă. Tipărirea sau salvarea electronică a paginilor site-ului este permisă atât timp cât scopul este strict pentru uz personal. Aceste materiale descărcate intră sub incidența Termenilor și Condițiilor prezente.

Drepturi de autor - Toate drepturile sunt rezervate. Textele, imaginile, grafică, animațiile, clipurile video și aranjarea acestora pe site-ul AUTO5 sunt subiect pentru drepturi de autor și de protecție a proprietății intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuire și nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. În conținutul site-ului se găsesc cuvinte și imagini pentru care AUTO5 nu are drept de autor cum ar fi nume, modele și mărci de autoturisme cu emblemele și siglele aferente.

 

Acuratețea informațiilor - Acest site conține informații cu scop informativ și care sunt adresate clienților și potențialilor clienți ai AUTO5 . AUTO5 face tot posibilul că datele conținute în acest site să fie corecte și actualizate. AUTO5 își rezervă dreptul de a modifică informația conținută în acest site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

 

Protecția datelor personale - AUTO5 va procesa datele furnizate voluntar de dumneavoastră cu maximă confidențialitate, în conformitate cu legile aflate în vigoare. Colectarea, stocarea, procesarea, arhivarea și distrugerea datelor dumneavoastră se va face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării datelor dumneavoastră este îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu produse și servicii personalizate. Informațiile furnizate pot fi folosite doar de către AUTO5 și împuterniciții acesteia.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

  • Dreptul de acces la date (art.15): Persoană vizată poate solicită acces la datele sale pentru a verifică dacă prelucrarea este întemeiată.

  • Dreptul de a rectifică datele (art.16): Persoană vizată poate solicită rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit.

  • Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoană vizată și-a retras consimțământul

  • Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): Persoană vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.

  • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoană vizată are dreptul de a solicită portarea datelor între Operatori.

  • Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări

  • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când această se bazează pe prelucrarea automată.

Vă rugăm să ne contactați în caz că aceste drepturi vă sunt încălcate, printr-o cerere și noi vom lua acțiune imediată.

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Părțile contractuale

Încheiat între:

1.     AUTO5, denumit în continuare SC AUTOSTRASSE S.R.L. cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Decebal, nr.5B, jud. Vâlcea, persoană juridică înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/667/04.09.2020, având C.U.I 4301107, reprezentată legal prin Boboc Cosmin-Vasile, având funcția de administrator, în calitate de PRESTATOR SERVICII

ȘI

2.     BENEFICIAR/CUMPĂRĂTOR sau UTILIZATOR al site-ului, serviciilor, produselor,  numit în continuare CLIENT , orice cetățean român, cu o conexiune la internet, ce poate accesa pagina web www.auto5.ro.

 

ARTICOLUL 1 – Obiect.

Prezentul contract are că obiect consultanță în vederea achiziției unui automobil conform specificațiilor orientative furnizate de client, urmând ca autoturismul să fie găsit de AUTO5, prin ofertele prezentate.

Prin prezentul contract, clientul înțelege că aceste servicii sunt cu caracter orientativ și clientul poate renunța în orice moment la ofertele prezentate de AUTO5.

Consultanță are ca obiect prezentarea până la zece oferte autovehicule, conform specificațiilor clientului. Ofertele sunt analizate împreuna cu consultantul AUTO5. Clientul nu este obligat să aleagă exclusiv din oferta AUTO5. Clientul poate oricând alege autovehiculul dorit din orice sursă externă dorește. Pachetul de consultanță nu are nicio legătură cu prețul autovehiculului sau al transportului. Consultanță are caracter informativ, decizia finală aparținând în totalitate clientului.

 

ARTICOLUL 2 – Prețul. Condiții de plata.

Valoarea de plata a serviciului de consultanță este de 1634.45 RON fără TVA.

AUTO5 în continuare, va emite o factură (care însumează în RON valoarea consultanței plus TVA 19%) în valoare de 1945.00 RON.

Atenție! În situația în care clientul se răzgândește asupra achiziției/ofertei automobilului, sau renunță, iar consultanță este plătită, serviciul este considerat consumat, indiferent de decizia Clientului.

Factură poate fi achitată prin plata bancară( ordin de plata- virament bancar), depunere numerar în contul S.C. AUTOSTRASSE S.R.L, deschis la Banca Transilvania Rm. Vâlcea, IBAN: RO03BTRLRONCRT0565464401 sau prin achiziția unui Pachet direct pe site-ul companiei, auto5.ro la secțiunea Pachete servicii.

 

ARTICOLUL 3 - LIVRAREA

3.1 Livrarea se va efectua în termen de 15 zile de la dată achitării sumei precizate în factura de prestări servicii.

3.2 La 15 zile după data achiziției pachetului, serviciul este considerat consumat în totalitate, iar AUTO5 este exonerat de orice pretenție ulterioară din partea Clientului.

3.3 Termenul de livrare poate fi extins numai cu precizarea expresă a partea ambelor părți.

 

ARTICOLUL 4- GARANȚIA

4.1 Clientul recunoaște că serviciul de consultanță este informativ și că AUTO5 reprezentat de societatea comercială AUTOSTRASSE S.R.L NU garantează informațiile prezentate, ele fiind colectate de la părți terțe, informații aflate public și accesibile oricui. Clientul are obligația de a verifica informațiile prezentate de AUTO5. Firma SC.AUTOSTRASSE S.R.L denumită în continuare AUTO5 este exonerată de orice răspundere ulterioară.

Clientul are dreptul și obligația de a se informa temeinic înainte de achiziție.

AUTO5 are dreptul și obligația de a prezența informațiile, exact așa cum sunt prezentate de Dealer ( vânzătorul autoturismului ), fără a altera sau distorsiona in niciun fel, calitatea informației prezentate, original.

 

ARTICOLUL 5 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1  Acest contract este nul, dacă: Clientul nu efectuează plata facturii atașate acestui contract în termen de 24 ore de la dată emiterii acesteia; Clientul se răzgândește, după achitarea facturii,

AUTO5 împreună cu Clientul, cad de comun acord pentru încetarea contractului;

Clientul nu mai dorește colaborarea cu AUTO5;

5.2  Dacă clientul nu achita factură de achiziție a autovehiculului în termen de 24 ore de la dată emiterii acesteia, prezentul contract se desființează de plin drept fără punerea în întârziere a debitorului.

 

ARTICOLUL 6- FORȚA MAJORĂ

Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum această este definită.

Prin forță majoră, Părțile înțeleg un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, conform articolului 1.351 Cod Civil.

 

ARTICOLUL 7- CLAUZE FINALE

7.1 Prezentul contract se completează cu dispozițiile codului civil;

7.2 Fac parte integrantă din contract mesajele scrise de administrator și de client în măsură în care aceștia au stabilit de comun acord ceva concret.

7.3 Efectuarea plății, reprezintă acordul Clientului cu prezentul contract de prestări servicii.

 

Aprobat de S.C. AUTOSTRASSE S.R.L prin 

Boboc Cosmin Vasile la data de 01.11.2020